Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów bez punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

05.01.2022
Urzędowe

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej informujemy, że w 2022 roku Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, który przez ostatnie dwa lata z powodzeniem funkcjonował w budynku Urzędu Miasta Hrubieszów, decyzją Zarządu Powiatu w Hrubieszowie nie został zlokalizowany w naszym Urzędzie.

We wrześniu ub. roku Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Marta Majewska przekazała do Starosty Hrubieszowskiego wniosek dotyczący potrzeb mieszkańców Miasta w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na rok 2022. Wniosek ten nie uzyskał jednak aprobaty władz Powiatu.

Jak wynika z informacji Starostwa Powiatowego w 2022 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego został zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Narutowicza 34.

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie - https://www.starostwo.hrubieszow.pl/page/1800/nieodplatna-pomoc-prawna-w-powiecie-hrubieszowskim.html