Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Uruchomiliśmy nową aplikację dla mieszkańców

05.05.2020

Aplikacja mobilna EcoHarmonogram pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej nie trzeba już spoglądać codziennie do kalendarza.

W aplikacji znajdują się również inne informacje takie jak:

- jak należy sortować śmieci w naszej miejscowości (wyszukiwarka rodzaju odpadu),
- gdzie się znajduje i co należy oddawać do PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
- kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów,
- termin płatności za odpady,
- wiadomości dot. gospodarki odpadami,
- poziom recyklingu w naszej miejscowości,
- adresy punktów odbioru przeterminowanych leków,
- adresy punktów zbiórki zużytych baterii.

Aplikacja umożliwia również przesyłanie zgłoszeń np. dzikich wysypisk, nieodebranych odpadów, niewłaściwej segregacji.
Aplikacja umożliwia podanie współrzędnych oraz dołączenie zdjęcia

Zachęcamy do korzystania z tego przydatnego narzędzia

Więcej na stronie www.ecoharmonogram.pl