Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Umowa użyczenia nieruchomości podpisana

08.05.2024
Pozostałe

7 maja br.  Marta Majewska Burmistrz Miasta Hrubieszowa podpisała umowę użyczenia nieruchomości stanowiącej własność miasta Hrubieszów  – działki nr 762/1 o powierzchni 0,2894 ha, położonej przy ul. Żeromskiego z PSONI Koło w Hrubieszowie - Polskim Stowarzyszeniem na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kołem w Hrubieszowie reprezentowanym przez:

  • Panią Alinę Tyszkiewicz – przewodniczącą Zarządu Koła PSONI w Hrubieszowie,
  • Panią Małgorzatę Kudrel – wiceprzewodniczącą Zarządu Koła PSONI w Hrubieszowie oraz
  • Panią Reginę Wieczorek – sekretarza Zarządu Koła PSONI w Hrubieszowie.

Umowa dotyczy użyczenia nieruchomości na okres 30 lat co stanowi dla PSONI punkt wyjścia do realizacji zadań wynikających ze statutu, czyli: „zaspokojenie potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie mieszkalnictwa, niezbędnej opieki, a także wspierania w niezależnym życiu”.

Celem PSONI w Hrubieszowie jest wybudowanie na użyczonej nieruchomości budynku mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych, w którym docelowo zamieszka 12 osób.

Bardzo kibicujemy realizacji tego zadania i życzymy powodzenia wspierając z całych sił.