Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Tarcza antykryzysowa - informacje dla przedsiębiorców

06.04.2020

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

1. Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy:

  • Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2. Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy:

  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
  • Dofinansowanie części części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Więcej informacji: https://hrubieszow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza