Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenie Obronne 2019

18.04.2019

W dniu 17 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyło się szkolenie obronne skierowane do kierowniczej kadry Urzędu Miasta Hrubieszów oraz kierowników jednostek podległych i nadzorowanych. Szkolenie zostało zrealizowane we współpracy z Starostwem Powiatowym w Hrubieszowie, Wojskową Komendą Uzupełnień w Zamościu oraz przedstawicielem Wojsk Obrony Terytorialnej. Celem szkolenia było przygotowanie zespołów zadaniowych do opracowania nowej edycji dokumentacji planowania operacyjnego w mieście Hrubieszów oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności kierowniczej kadry administracji publicznej i osób funkcyjnych wchodzących w skład obsady stanowisk kierowania z zakresu realizacji zadań obronnych, wykonywanych w różnych stanach gotowości obronnej państwa.

Podczas szkolenia poruszane były następujące tematy:

1. Funkcjonowanie pododdziałów Obrony Terytorialnej w systemie obronnym kraju i zarządzania kryzysowego.
2. Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony podczas podwyższania stanów gotowości obronnej.
3. Współpraca w zakresie organizacji i przygotowania systemu wsparcia przez państwo gospodarza (HNS) na terenie powiatu i miasta.
4. Zadania organów administracji publicznej wynikające z organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej.
5. Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
6. Ochrona informacji niejawnych w planowaniu obronnym.
7. Rola i miejsce administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa narodowego.
8. Ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organu samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
9. Organizacja i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa w powiecie i gminie.