Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenia dla przedstawicieli NGO i grup nieformalnych

07.02.2019

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Filia w Hrubieszowie zaprasza na szkolenie dla przedstawicieli NGO i grup nieformalnych.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w partnerstwie z Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest realizatorem (operatorem) projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” na terenie województwa lubelskiego dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt dotyczy udzielenia wsparcia młodym organizacjom, grupom samopomocowym oraz grupom nieformalnym z terenu województwa lubelskiego w formie mikrodotacji, szkoleń, konsultacji, doradztwa.

Projekt zakłada m.in. konkurs grantowy – nabór wniosków w terminie 1-28 luty 2019 r. z pulą środków finansowych na granty 300 000,00 zł gdzie pojedyncza dotacja wyniesie do 5000 zł. Pragniemy poinformować, że dzięki szkoleniom we wszystkich powiatach województwa lubelskiego - zainteresowanie społeczności lokalnych, młodych organizacji pozarządowych jak i grup nieformalnych w realizację lokalnych inicjatyw było bardzo duże. Na konkurs grantowy w latach 2014 r.-2018 r. wpłynęło ponad 2400 projektów z woj. lubelskiego.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów projektu odbędzie się w dniu 14 luty 2019 r. godz. 9.00 w siedzibie Filii BAAR w Hrubieszowie ul. Ludna 15

Osoba do kontaktu: 
Halina Maciocha Specjalista ds. szkoleń ; tel. 503306556; e-mail: h.maciocha@barr.org.pl

Szczegółowe informacje o projekcie i oferowanym wsparciu dostępne są na stronie projektu www.lubelskielokalnie.lbl.pl

Projekt "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowany jest z Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.