Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Strażnik miejski | 3 etaty

24.05.2023
Pozostałe

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Hrubieszów – " Strażnik miejski" – 3 etaty.

Niezbędne wymagania od kandydatów:

  1. Wykształcenie co najmniej średnie;
  2. Staż pracy min. 2 lata;
  3. Obywatelstwo polskie;
  4. Ukończone 21 lat;
  5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  7. Posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym;
  8. Nienaganna opinia;
  9. Uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  10. Sprawność pod względem fizycznym i psychicznym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miasta Hrubieszów ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów w terminie do dnia 8 czerwca 2023 r., do godz. 15:30, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Hrubieszów – " Strażnik miejski".

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w ogłoszeniu.

Zapraszamy do aplikowania.