Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan epidemii

24.03.2020

Od piątku (20 marca br.) obowiązuje w Polsce stan epidemii wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) . W związku z poleceniem Wojewody Lubelskiego informujemy o zaleceniach i ograniczeniach wynikających z wprowadzenia stanu epidemii (w plikach do pobrania).

Na podstawie § 10 ust. 2  Rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Hrubieszowa utrzymał ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Hrubieszów do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ograniczenia polegają na wykonywaniu przez Urząd:

 • wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
 • zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, z wyjątkiem spraw w zakresie rejestracji bieżącej zgonów i sporządzania aktów zgonów oraz uznania ojcostwa.

Informujemy, że wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Hrubieszów można:

 • przesłać elektronicznie;
 • złożyć przez wrzucenie w zamkniętej kopercie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w wejściach do budynków Urzędu przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 i ul. 3 Maja 15; koperty wrzucane do pojemnika należy opisać nazwą komórki organizacyjnej oraz opatrzyć numerem telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą;
 • przesłać za pośrednictwem poczty.

Podstawowe dane kontaktowe do Urzędu Miasta:

 • telefon kontaktowy do Urzędu: (84) 696 23 80
 • e-mail: um@miasto.hrubieszow.pl
 • adres skrzynki ePUAP: /5ygqup835c/skrytka
 • rachunek bankowy do wpłat: nazwa banku - Bank PEKAO S.A. numer rachunku - 89 1240 2829 1111 0000 4027 0241
 • wykaz telefonów wewnętrznych: https://www.miasto.hrubieszow.pl/page/numery-telefon%C3%B3w

Przypominamy, że informacje o tym, jak załatwić sprawę urzędową w Urzędzie Miasta Hrubieszów bez wychodzenia z domu, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu: TUTAJ.

Podstawowe dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie:

 • telefon: 84 696 55 60, 84 69 72 798 (od 7.30 do 15.30),  517 928 386 (od 7.30 do 19.00)
 • e-mail: hrubieszow@ops.pl

Przypominamy, że informacje o tym, jak załatwić sprawę urzędową w MOPS w Hrubieszowie bez wychodzenia z domu, można znaleźć na stronie internetowej MOPS:  TUTAJ.