Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkanie partycypacyjne z Radnymi Rady Miejskiej w Hrubieszowie

13.10.2020

9 października br. odbyło się w ramach końcowej partycypacji projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji" spotkanie z Radnymi Miasta Hrubieszowa: Panią Anną Naja – Przewodniczącą Rady Miejskiej, Panem Arturem Danilczukiem – Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, Panem Wiesławem Bańka, Panią Danutą Kowalską, Panem Zbigniewem Lebiedowiczem.

Przedstawiciele władz miasta: Pani Burmistrz Marta Majewska i Zastępca Burmistrza Paweł Wojciechowski, a także pracownicy Wydziału Inwestycji i Rozwoju - Pan Przemysław Podskarbi- Naczelnik Wydziału oraz Pani Katarzyna OżgaInspektor ds. obsługi inwestorów i przedsiębiorców   i przedstawiciel MOPS w Hrubieszowie - Pani Justyna Krawczyk zaprezentowali Radnym Miasta wyniki dziewięciomiesięcznej pracy zespołu miejskiego, konsultantów i społeczności lokalnej nad Nową Ścieżką Rozwoju Hrubieszowa.

Podczas spotkania zaprezentowano cele (ogólne i szczegółowe) NŚR i szczegółowo omówiono działania w obszarze: środowiskowym, społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym. Zwrócono uwagę na kluczowe dla NŚR rozwoju inwestycje (Centrum Usług Społecznych. Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej) oraz działania, koncentrujące się wokół aktywizacji i integracji wspólnoty lokalnej Hrubieszowa.

Spotkanie odbyło się w ramach programu Rozwój Lokalny.

Ze względu na to, że było to ostatnie spotkanie z przedstawicielami mieszkańców przed złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji" władze miasta pragną podziękować przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Gminy Wiejskiej Hrubieszów, przedstawicielom Politechniki Krakowskiej, służb mundurowych: Komendzie Powiatowej Policji, Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie, Państwowej Straży Pożarnej, 2 Hrubieszowskiemu Punktowi Rozpoznawczemu, Zakładowi Karnemu Hrubieszów, Lubelskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Białej Podlaskiej Delegatura w Zamościu, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, przedstawicielom osób niepełnosprawnych, seniorów i młodzieży, liderom lokalnym, mieszkańcom, całemu zespołowi miejskiemu, a także tym wszystkim których opinie, pomysły i zaangażowanie przyczyniły się do określenia wizji i kierunków rozwoju Miasta w ramach NŚR.

 

Fot. UM Hrubieszów