Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkanie dotyczące Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

15.11.2019
Urzędowe

12 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów odbyło się spotkanie dotyczące  Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska, Zastępca Burmistrza Paweł Wojciechowski oraz władze gmin: Hrubieszów, Trzeszczany, Mircze i Dołhobyczów.

 

Tematem spotkania było omówienie opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 dla wspólnie wybranego obszaru.

Celem współpracy jest przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju dostosowanej do priorytetów i obszarów wsparcia współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027 tak by zwiększyć skuteczność i możliwości finansowania przedsięwzięć samorządów.

 W kolejnym okresie programowania UE punktem odniesienia dla działań prowadzonych w ramach polityki regionalnej w Polsce będzie potencjał rozwojowy całego obszaru, a nie pojedynczej gminy. Podejście takie zakłada potrzebę opracowania jednolitej - dla całego obszaru – Strategii, wskazującej kluczowe kierunki rozwoju, zarówno w sferze inwestycyjnej jak i społecznej.

Zintegrowana Strategia Rozwoju, której ideą jest partnerstwo i współpraca o charakterze lokalnym, przewiduje osiągnięcie wspólnych celów i wspólne rozwiązywanie problemów. Dla samorządów oznacza to większą szansę na pozyskanie funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój lokalny.