Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Sołectwo Sławęcin ma nowe władze

21.01.2019

Pan Józef Bojarczuk został 20 stycznia wybrany na sołtysa Sławęcina.

Zebranie wiejskie, zwołane przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, odbyło się w minioną niedzielę w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Hrubieszowie, w drugim terminie. Uczestniczyło w nim 26 na 777 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, a także Burmistrz Miasta Marta Majewska, Zastępca Burmistrza Paweł Wojciechowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Naja i radny miejski Leszek Kryszczuk.

Mieszkańcy wybrali też Radę Sołecką, która wspierać będzie nowego sołtysa. Członkami Rady zostali Panowie: Marcin Ciesielczuk, Łukasz Panasiewicz i Henryk Lebiedowicz.