Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Ruszyła Tarcza Finansowa PFR 2.0

18.01.2021

od 15 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pomoc.  Nabór wniosków potrwa do 28 lutego 2021 r.

Aby zakwalifikować się do pomocy należy:

  • posiadać jeden z 45 wskazanych kodów PKD ( nie musi to być kod dominujący) na dzień 31 grudnia 2019 r. i 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku,
  • prowadzić działalność gospodarczą w dniu 31 grudnia 2019 roku oraz w dniu składania wniosku,
  • należy wykazać spadek obrotów o min. 30 proc., porównując okres od kwietnia do grudnia 2020r. lub od października do grudnia 2020r. z analogicznym okresem  roku 2019,
  • przedsiębiorca nie może wykazać zaległości w opłaceniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019r. lub 31 grudnia 2020r. lub na dzień złożenia wniosku ( za zaległości nie będą uznawane płatności rozłożone na raty lub odroczone oraz wnioski złożone do ZUS o brak płatności w ramach tarcz antykryzysowych i zaległości nie przekraczające trzykrotności wartości pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej),
  • musiał zatrudniać co najmniej 1 pracownika na dzień 31 grudnia 2019 roku, a w przypadku braku jakiegokolwiekpracownika na ten dzień – na dzień 31 lipca 2020 roku.

Wysokość wsparcia o jaką mogą się ubiegać:

  •  mikrofirmy (zatrudniający od 1 do 9 pracowników) z obrotem lub sumą bilansową za 2019 r. w wysokości poniżej 2 mln euro mogą otrzymać subwencję do maksymalnej kwoty 324 tyś zł, 
  •  małe i średnie firmy ( zatrudniające od 10 do 249 pracowników)  z obrotem za 2019 rok niższym bądź równym kwocie 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą niż 43 mln euro, subwencja może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł

Z programu będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy otrzymali już subwencję z tarczy PFR1.0. W takim przypadku maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na jednego pracownika nie może być wyższa niż: 72 000 zł dla mikrofilm oraz 144 000 zł dla małych i średnich firm. Subwencja z Tarczy Finansowej PFR 2.0, przy spełnieniu określonych warunków, będzie mogła zostać umorzona w całości. Wnioski można składać za pośrednictwem bankowości internetowej.  Przed ubieganiem się o subwencję finansową firma musi z wyprzedzeniem złożyć plik JPK_VAT lub JPK_V7K do organu podatkowego. Wniosek do PFR należy przekazać co najmniej po 7 dniach od złożenia pliku.

Szczegóły dotyczące subwencji dostępne na stronie:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-finansowa-pfr-2-0-dla-mikrofirm-malych-i-srednich-firm-wsparcie-dla-45-branz#1

Lista Banków, w których można złożyć wniosek dostępna na stronie:

https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr_20-dostepna-w-18-bankach-komercyjnych-oraz-w-wiekszosci-bankow-spoldzielczych.html