Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Ruszył II nabór wniosków do programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

22.01.2020

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

 

 

O dotacje w programie "Mój Prąd" możesz ubiegać się, jeśli:

  • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
  • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
  • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
  • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

Co zyskasz?:

  • Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację;
  • Dotacja jest zwolniona z podatku PIT;
  • Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji o programie? Wejdź na stronę https://is.gd/f0h60N