Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Rusza II edycja programu - opaska bezpieczeństwa dla seniora

06.02.2023
Pozostałe

Celem programu „Korpus Wsparcia Seniorów”  jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, poprzez  dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Rekrutacja będzie składała się z następujących etapów:

ETAP I – złożenie dokumentów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

ETAP II – weryfikacja dokumentów pod kątem spełniania kryteriów warunkujących udział w Programie oraz kryteriów premiujących.

ETAP III – ocena i utworzenie listy rankingowej oraz listy rezerwowej.

ETAP IV - podpisanie umów uczestnictwa pomiędzy MOPS, a Odbiorcą wsparcia.

Teleopaska to urządzenie elektroniczne, zakładane na nadgarstek, wyposażone w kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki.  Pozwala na monitorowanie funkcji życiowych (m.in. puls i saturacja),  posiada przycisk SOS (alarmowy) oraz funkcję lokalizacji jej użytkownika. Urządzenie umożliwia kontakt z ratownictwem medycznym w przypadku potrzebnej pomocy 24 godziny/dobę w sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia, czy zachorowania. Po naciśnięciu przycisku SOS Teleopaska łączy się z pracownikiem Centrum Teleopieki, który udziela adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy w tym m.in. informuje osoby wskazane przez Odbiorcę wsparcia do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy lub wzywa służby ratunkowe,

Jak otrzymać opaskę bezpieczeństwa? Szczegóły i formularze rekrutacyjne do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie: https://hrubieszow.naszops.pl/n,opaska-bezpieczenstwa-dla-seniora