Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozwój Lokalny Hrubieszowa – kolejne ważne warsztaty i spotkania z Liderami 29.02.2020 r.

03.03.2020
Urzędowe

W dniu 29 lutego 2020 r. odbyły się warsztaty z udziałem Zespołu Projektowego Miasta Hrubieszowa,  Ekspertów Związku Miast Polskich z użyciem narzędzia do analiz pogłębionych na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju Hrubieszowa. Na spotkaniu z zespołem miejskim zaprezentowano i zinterpretowano dane statystyczne  dotyczące Hrubieszowa z obszarów demografia i rynek pracy. Przeanalizowano, jakie skutki dla rynku pracy przynieść może zmieniająca się struktura wieku mieszkańców Hrubieszowa. Dokonano również analizy aktywności ekonomicznej i społecznej mieszkańców Hrubieszowa. Spotkanie miało na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji Hrubieszowa w kontekście planowanych działań rozwojowych.

Następnie o godz. 13 rozpoczęło się Spotkanie Liderów w ramach panelu „Hrubieszów Jutro”. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Hrubieszowa Marty Majewskiej na spotkanie przybyła liczna grupa osób związanych z Naszym Miastem.  Założeniem spotkania było wysłuchanie opinii naszych Gości na tematy takie jak:  obecny wizerunek miasta i w przyszłości?, co jest rzeczywistym kierunkiem strategicznym Hrubieszowa? 

Burmistrz Miasta, Zespół Doradców i Zespół Projektowy przedstawili zidentyfikowane obszary problemowe i potencjał miasta oraz kompleksową i wielowymiarową koncepcję rozwoju Hrubieszowa. Uzyskaliśmy uwagi i sugestie dotyczące negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które powodują marginalizację miasta oraz propozycje działań projektowych stymulujących rozwój lokalny i podnoszących jakość świadczonych usług publicznych. Podczas spotkania uczestnicy starali się określić jego  najmocniejsze i najsłabsze strony, wskazać co jest dla miasta najbardziej zasadnicze, fundamentalne, kreujące. Uczestnicy zwrócili uwagę na potencjały miasta, zarówno te istniejące (położenie, czyste środowisko, bezpieczeństwo), jak wymagające rozwinięcia (np. turystyka). Rozmawiano o propozycjach działań (przedsięwzięć) jakie by mogły się wpisać w nową ścieżkę rozwoju.

Burmistrz Marta Majewska pragnie podziękować przybyłym gościom za cenne rady i deklaracje pomocy w naszej wspólnej sprawie jaką jest rozwój naszego Miasta, w tym:

Bogdanowi Kawałko - Dyrektorowi Departamentu Strategii i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego,

dr inż. Leszkowi Gardyńskiemu -  Wykładowcy Politechniki Lubelskiej,

Annie Dąbrowskiej - Redaktorowi TVP 3 Lublin,

Piotrowi Kitlińskiemu - trenerowi AZS UMCS, wykładowcy

Galinie Grabarczuk -  Dyrektorowi Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug,

Natalii Gmurkowskiej -  koordynatorowi Stowarzyszenia Centrum Współpracy Polska-Wschód oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie,

Marcinowi Gizie - przedsiębiorcy, ekspertowi ds. funduszy strukturalnych, prezesowi Wschodniego Klastra Innowacji, organizatorowi turniejów robotyki FLL Polski Wschodniej, 

Sylwii Plakut -  Dyrektorowi PL.2012+ Sp. z o.o., PGE Narodowy,

dr. inż. arch. Izabeli Sykta -  Wydział  Architektury  Politechniki  Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,

Agacie Bartnik, Kacprowi Kowalczukowi, Ewelinie Gołąb - Studentom,                 

Szymonowi Stepaniukowi -  Przedsiębiorcy AlterPower Sp. z o.o.,

Katarzynie Feliksiak -  Przedsiębiorcy,

Arkadiuszowi Górze -  Przedsiębiorcy,

Przemysławowi Gnieckiemu -  Przedsiębiorcy,

Joannie Sobczuk -  Przedsiębiorcy,

Maryli Symczuk -  Staroście Hrubieszowskiemu,

Anecie Iwańczuk,

Zygmuntowi Klimczukowi - Ekspertowi ds. badań i analiz,

Łukaszowi Lewickiemu -  Ekspert ds. badań i analiz,

Arkadiuszowi Białemu -  Ekspertowi ds. badań i analiz, 

Ekspertom Związku Miast Polskich -  Pani Joannie Ćwiklińskiej- Ziomek i Januszowi Szewczukowi (Naszemu Krajanowi z odległego Szczecina).

W skład miejskiego Zespołu Projektowego wchodzą: Paweł Wojciechowski, Przemysław Podskarbi, Magdalena Kielar, Mateusz Drejs, Mariola Rymarz, Agnieszka Kaczoruk, Justyna Krawczyk.