Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozpoczął się remont ul. Ludnej

04.07.2019
Urzędowe

Gmina Miejska Hrubieszów w ramach porozumienia z Powiatem Hrubieszowskim udzieliła dotacji celowej w wysokości 365 tys. zł na remont dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta. Jest to 50 % całkowitej kwoty przeznaczonej na ten cel. Pozostałą część inwestycji sfinansuje Powiat Hrubieszowski.

W ramach inwestycji wyremontowano już ul. Ciesielczuka od ul. Kilińskiego do mostu wraz z przebudową chodnika oraz znajdujący się obok parking, a obecnie trwa modernizacja ul. Ludnej: odcinek od skrzyżowania do ul. Targowej (bez mostu).

W planach jest też remont ul. Targowej od skrzyżowania z ul.Ludną do ul. Kruczej.