Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja na szkolenia

02.12.2022
Pozostałe

Zdjęcie młodych osób obok napis: Miejsce spotkań młodych – kształcenie młodych liderów zgłoszenia do 9 grudnia 2022

Jeżeli mieszkasz w Hrubieszowie i jesteś w wieku od 12 do 20 roku życia,  to zapraszamy Cię do udziału w szkoleniu pn. „Miejsce spotkań młodych – kształcenie młodych liderów”.

Planowany termin szkolenia: 10-11 i 17-18 grudnia 2022 r.

UWAGA! Zgłoszenia przyjmujemy do 9 grudnia 2022 r.

Planowana liczba uczestników szkoleń – 10 osób.

Co zyskasz, uczestnicząc w projekcie?

  • Zapoznasz się z etapami funkcjonowania zespołu, poznasz elementy procesu grupowego.
  • Poznasz, jak zbudować efektywny zespół angażując członków zgodnie z ich naturalnymi rolami grupowymi.
  • Zdiagnozujesz swój styl komunikowania się i poznasz zasady efektywnej komunikacji.
  • Poznasz style przywództwa i liderskie.
  • Nabędziesz umiejętności planowania i realizowania różnego typu przedsięwzięć w społeczności lokalnej.

Koszty uczestnictwa w szkoleniu pokrywane są w ramach realizacji projektu ”Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod telefonem: 84 696 23 80 wewn. 29 lub 42, e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl, ewa.biel@inventum-global.pl.

Deklarację członkowską można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej, natomiast wersja papierowa jest dostępna w Urzędzie Miasta Hrubieszów, Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. 3 Maja 15, pokój nr 7 i 8.