Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja na kurs komputerowy

02.12.2022
Pozostałe

dłonie na klawiaturze, napis zapraszamy do udziału w kursie komputerowym ramach projektu

Zapraszamy do udziału w kursie komputerowym ramach projektu ”Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji”.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 60 lat i więcej, zamieszkująca na terenie Miasta Hrubieszów.

Planowany termin szkoleń: 9 - 11 i 17 grudnia br.

UWAGA!  Zgłoszenia przyjmujemy do 8 grudnia br.

Limit miejsc wynosi 30 osób.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 5 grudnia br. w Hrubieszowskim Domu Kultury o godzinie 9:00 szczegóły spotkania.

Uczestnik kursu pozna podstawy obsługi komputera, nauczy się korzystać z poczty elektronicznej, serwisów informacyjnych, bankowości elektroniczna, ePUAP.

Koszty uczestnictwa w kursie pokrywane są w ramach realizacji projektu ”Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o kursie można uzyskać pod telefonem: 84 696 23 80 wewn. 29 lub 42, e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl.

Formularz zgłoszeniowy wersja elektroniczna.

Wersja papierowa formularza jest dostępna w Urzędzie Miasta Hrubieszów, Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. 3 Maja 15, pokój nr 7 i 8.