Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok 2024/2025

07.02.2024
Edukacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów, w roku szkolnym 2024/2025:

1) od 1 marca 2024 r. - wydawanie formularzy;

2) do 11 marca 2024 r. - przyjmowanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu;

3) od 19 marca 2024 r. do 27 marca 2024 r. - rekrutacja na wolne miejsca do przedszkola, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów;

4) 8 kwietnia 2024 r. – publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola;

5) od 8 kwietnia 2024 r. do 10 kwietnia 2024 r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia;

6) 17 kwietnia 2024 r. – publikacja listy dzieci przyjętych do przedszkola, nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu;

7) od 15 maja 2024 r. do 20 maja 2024 r. – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do przedszkola, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów;

8) 3 czerwca 2024 r. – publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej;

9) od 3 czerwca 2024 r. do 7 czerwca 2024 r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia;

10) 11 czerwca 2024 r. - publikacja listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/z-1180-2024.pdf