Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Rada budowy i postępy w pracach

30.09.2020
Inwestycje

Zakończono betonowanie nadproży wzdłuż budynku. W dalszym ciągu trwają prace przy zbrojeniu i betonowaniu ścian i nadproży.
Trwają prace przy wykonywaniu stropów parteru, prace murarskie podbasenia oraz parteru. Montowane są studnie.
W tym okresie odbyła się kolejna rada budowy z udziałem przedstawicieli firmy sprawującej nadzór autorski nad inwestycją.
W dalszym ciągu trwają prace izolacyjne ścian fundamentowych.
W drugiej połowie września dostarczono i zamontowano dźwigary dachowe oraz konstrukcję wsporczą zjeżdżalni .