Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Przekazanie placu budowy pod krytą pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie

30.10.2019
Urzędowe

30 października 2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy pod krytą pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie.

Przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji przedsiębiorstwu Karpat – Bud Sp. z o.o. nastąpiło przy udziale Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marty Majewskiej, Zastępcy Burmistrza Pawła Wojciechowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 Andrzeja Jurczyńskiego, pracowników Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Hrubieszów oraz przedstawiciela ZDI Sp. z o.o. pełniącego nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Podczas spotkania oprócz spraw formalno-prawnych omówiono kwestie organizacyjne dot. rozpoczęcia robót oraz harmonogram prac.

Miasto Hrubieszów przeznaczy na budowę krytej pływalni 24 200 250,00 zł, w tym 7 000 000 zł stanowi dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Termin zakończenia inwestycji jest planowany na 02.03.2022 r.