Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa bocznej ul. Gródeckiej zakończona

21.07.2020
Pozostałe

Gmina miejska zrealizowała zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) w Hrubieszowie z kanałem deszczowym i oświetleniem" dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Cel projektu:
Powstanie bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom sieci dróg, oddziaływającą na ważne jej połączenia z drogami gminnymi (w tym ulicą Wyzwolenia (11144L)), powiatowymi (w tym ulicą Gródecką), które stanowią łącznik dojazdu do obwodnicy miasta (DK74).

Efekty:
1) przebudowa drogi lokalnej (03KDKG-L i 04KDKG-L) na długości 375,75 m (szerokość jezdni 6,00 m) z obustronnymi chodnikami o szerokości po 2.00 m oraz 14 zjazdów,
2) przebudowa drogi dojazdowej (06KDKG-D i 07KDKG-D) na długości 246,90 m (szerokość jezdni  5,50 m) z obustronnymi chodnikami na części drogi 06KDKG-D o szerokości po 2.00 m oraz 7 zjazdów,
3) przebudowa dróg wewnętrznych na długości 85,26 m (szerokość jezdni 4.00 m),
4) wybudowanie kanalizacji deszczowej - 486,41 m (Ø 450 mm L = 22,90 m, Ø 400 mm L = 132,47 m, Ø 300 mm L = 313,84 m, Ø 250 mm L =  17,20 m),
5) wykonanie oświetlenia ulicznego  – linia nn 0.4 kV (YAKY 4X25) długości trasy 756 mb na słupach stalowych - 24 szt.,
6) wykonanie miejsc postojowych o wymiarach 6,00 m x 16,00 m – 5 sztuk  oraz 10,00 m x 16,00 m – 1 sztuka.

Kwota dofinansowania: 1 203 917,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 006 529 zł 52 gr.