Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

08.05.2020
Urzędowe

Narodowy Instytut Wolności ogłosił nowy program adresowany do organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii.
Nabór wniosków rozpocznie się 12 maja.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:

1. Działania wspierające (Priorytet 1):

  • Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych;

2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):

  • Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
  • Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
  • Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
  • Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.

Więcej informacji: https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19