Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Program współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

28.10.2019
Urzędowe

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Zarządzeniem Nr 176/2019 z dnia 28 października 2019 r. ogłasza rozpoczęcie konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Konsultacje odbędą się w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 4 listopada 2019 r.

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres miasto@hrubieszow.pl
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1.