Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Program współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi

14.10.2021
Urzędowe

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Zarządzeniem Nr 607/2021 z dnia 13 października 2021 r. ogłasza rozpoczęcie konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Konsultacje odbędą się w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 22 października 2021 r.

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@miasto.hrubieszow.pl
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1.