Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Prośba o wypełnienie ankiet

22.05.2023
Konsultacje

Badanie ankietowe nr 1: Ankieta dotycząca form komunikacji.

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania tworzy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 oraz Plan komunikacji ze społecznością lokalną. Zależy nam na jak najlepszej komunikacji z Państwem podczas wdrażania Strategii, na przekazywaniu Państwu rzetelnych informacji w najbardziej dopasowany do Państwa potrzeb sposób. Z tego względu bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Wszelkie sugestie otrzymane w ten sposób zostaną uwzględnione w naszym planie komunikacji.

Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ankieta: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=72054f4b&&b=e0c326374&&c=c0cc1683


Badanie ankietowe nr 2: Ankieta dotycząca monitoringu i ewaluacji

W związku z nową perspektywą finansową na lata 2023-2027 zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej monitoringu i ewaluacji LSR, a tym samym aktywnego udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ankieta: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=6305314f&b=f99911240&c=c0cc1683