Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich

30.09.2022
Pozostałe

W dniu 23 września 2022 po raz pierwszy w Hrubieszowie odbyło się Posiedzenie Zarządu ZMP.

Obrady skupiły się wokół wielu trudności, z jakimi borykają się i będą borykać samorządy w najbliższym czasie. Głównie, w zakresie cen zakupu energii i gazu. 

Zarząd opiniował także m. in. projekty ustaw:

  • o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej,
  • o zmianie ustawy o systemie oświaty,
  • o Centralnym Rejestrze Wyborczym,
  • o przedłużeniu kadencji organów JST do 30 kwietnia 2024 r. 

Podczas obrad Pani Burmistrz podniosła także lokalny problem dotyczący wysokości opłat za odrolnienie ziem, terenów inwestycyjnych w procesie inwestycyjnym i skutków takich zapisów dla miasta co często niestety skutkuje zahamowaniem rozwoju inwestycyjnego.

Posiedzenie odbyło się w formule hybrydowej. Miasto Hrubieszów było reprezentowane przez Martę Majewską Burmistrza Miasta Hrubieszowa, Pawła Wojciechowskiego Zastępcę oraz Monikę Podolak Sekretarza.