Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Miejskiej Rady Sportu

12.02.2020
Urzędowe

11.02.2020 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów, odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Sportu w którym uczestniczyła Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pani Marta Majewska.

Członkowie Rady obradowali na temat organizacji podsumowania sezonu sportowego 2019 oraz wydania rocznika sportowego za rok 2019.

Podczas posiedzenia, wręczono Pani Burmistrz podziękowanie za wsparcie finansowe Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego mającego na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

fot. Urząd Miasta Hrubieszów