Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

02.10.2022
Pomoc Ukrainie

W dniu 26 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Hrubieszowie.

Podczas spotkania omówiona została sytuacja miasta związana z funkcjonowaniem punktu recepcyjnego w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W ramach posiedzenia odbyły się również warsztaty Planowania Awaryjnego, podczas których dyskutowano o strategii reagowania na kolejne fale uchodźców, biorąc pod uwagę możliwe scenariusze rozwoju sytuacji za naszą wschodnią granicą. Warsztaty pozwoliły na określenie kluczowych kierunków działań w przyszłości, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie.

To był również czas częściowego podsumowania ponad półrocznej pracy punktu recepcyjnego w HOSiR i podziękowań osobom i instytucjom zaangażowanym w pomoc obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym.

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli pracownicy Biura Terenowego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Lublinie.

Posiedzenie prowadzili Przewodnicząca Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Marta Majewska Burmistrz Miasta Hrubieszowa oraz Dyrektor Oddziału UNHCR Pan Marco Procaccini.