Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

29.11.2019
Urzędowe

29 listopada 2019 r. w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowie odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na spotkaniu przedstawiona została informacja z działalności Straży Pożarnej, Policji na terenie miasta Hrubieszów za I półrocze 2019 r. Wśród poruszonych tematów znalazły się także:
- kontrolowanie warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawni, osoby niezaradne życiowo i samotne),
- wzmożenie działań prewencyjnych w zakresie patrolowania miejsc przebywania osób zagrożonych zamarznięciem,
- przekazywanie do środków masowego przekazu informacji o lokalnych utrudnieniach, prognozowanej sytuacji meteorologicznej i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym,
- monitorowanie aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej pod kątem przejezdności dróg oraz przygotowanie do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta,
- egzekwowanie obowiązku odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów od właścicieli i zarządców nieruchomości.