Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego z MEN

14.10.2021
Urzędowe

    Gmina Miejska Hrubieszów zawarła z Ministrem Edukacji i Nauki porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Poznaj Polskę”.
Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Dzięki środkom z programu młodzi ludzie będą mogli poznawać istotne miejsca oraz wydarzenia związane z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. Będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób. Realizowane przez Miasto Hrubieszów zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez miejskie szkoły podstawowe pięciu wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami  edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 54 655 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadania wyniesie 30 676 zł.