Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Porozmawiajmy o turystyce - spotkanie drugie

15.05.2023
KCEiWG
12 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau odbyło się drugie spotkanie warsztatowe poświęcone rozwojowi turystyki w Hrubieszowie i Gminie Hrubieszów. Hrubieszów powinien postawić na turystykę edukacyjną. Eksperci z lubelskiej firmy Synergia rekomendują rozwój takich form turystyki, które poszerzą wiedzę o regionie, jego historii i tradycjach, a także pozytywnie wpłyną na kształtowanie postaw wobec dziedzictwa kulturowego i współczesnego świata. 
Szansą dla Hrubieszowa są wyjątkowe wydarzenia kulturalne, warsztaty rękodzieła oraz kuchnia i produkty lokalne.  
Szczegółowe rekomendacje znajdą się w dokumencie “Koncepcja sieciowego produktu turystycznego opartego na turystyce edukacyjnej”, który będzie podstawą do realizacji kampanii promocyjnej.