Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomost pływający niskoburtowy

18.11.2022
Inwestycje

Tablica informacyjna z logotypami programu, tytułem zadania

 

Powstała kolejna, ogólnodostępna infrastruktura w mieście Hrubieszów.

Mowa tutaj o zakupie pomostu pływającego oraz 9 kajaków 2-osobowych i  5 kajaków 1-osobowych wraz z kapokami oraz wiosłami.

Zadanie zostało realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu było stworzenie warunków do rozwoju integracji społecznej w miejscowości Hrubieszów pod względem rekreacyjnym poprzez budowę pomostu.

Pomost pływający niskoburtowy dostosowany jest do wsiadania i wysiadania z kajaków, ich cumowania. Składa się z gotowych segmentów wykonanych w całości z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, o stabilnej i sztywnej konstrukcji, antypoślizgowym pokładzie oraz o prostym systemie kotwiczenia za pomocą żerdzi kotwiących ze świdrem. Łączny wymiar pomostu to 6,20 x 2,32 m.

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji operacji, będzie ogólnodostępna i udostępniana nieodpłatnie.