Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc dla osób niesamodzielnych

11.03.2020
Urzędowe

Miasto Hrubieszów zapewni pomoc dla osób niesamodzielnych, jeśli zostaną objęte kwarantanną z powodu zagrożenia spowodowanego koronawirusem.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie we współpracy z innymi służbami miejskimi, w przypadku kwarantanny osób samotnych (starszych i niepełnosprawnych) zrobią i dostarczą osobom niesamodzielnym niezbędne zakupy.
Aktualnie dokonywane jest rozpoznanie potrzeb w tym zakresie, dlatego też wszelkie informacje o osobach, które będą potrzebowały tego rodzaju wsparcia, prosimy przekazywać do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
tel.: 84 696 55 60, e-mail: hrubieszow@ops.pl