Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie

04.10.2019
Urzędowe

 

W związku z przeprowadzonymi w dniach pomiędzy 20 a 30 września 2019 r. wyborami do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 2943) Burmistrz Miasta Hrubieszowa zwołuje  pierwszą sesję nowo wybranej Rady, która odbędzie się 10 października 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesjiprzez Radnego najstarszego wiekiem - przywitanie zaproszonych gości.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

 5. Wybór składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

 6. Wybór Przewodniczącego Prezydium.

  a) zgłaszanie kandydatów,

  b) przeprowadzenie głosowania tajnego.

  c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Prezydium.

  a) zgłaszanie kandydatów,

  b) przeprowadzenie głosowania tajnego,

  c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

 8. Wybór Sekretarza Prezydium.

  a) zgłaszanie kandydatów,

  b) przeprowadzenie głosowania tajnego,

  c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

 9. Przedstawienie kandydatów na koordynatora Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

 10. Wolne wnioski.

 11. Zakończenie posiedzenia.