Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie modernizuje pompownie ścieków

31.10.2019
Urzędowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie modernizuje pompownie ścieków zlokalizowane na terenie miasta z wykorzystaniem środków unijnych.

 

Jedno z zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) przewiduje modernizację przepompowni ścieków zlokalizowaną na terenie miasta polegającą m.in. na wymianie armatury, szaf sterowniczych, pomp oraz podłączeniu przepompowni do systemu monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRS.  Łącznie na ten cel w projekcie przewidziano blisko 900 tys. zł.

 

Realizacja inwestycji rozłożona jest w czasie na okres kwalifikowalności wydatków tj. od września 2014 r. do grudnia 2020 r. i obejmie prawie wszystkie pompownie ścieków zarządzane przez PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie. Realizacja prac modernizacyjnych w tak szerokim zakresie nie byłaby możliwa bez wsparcia środków zewnętrznych – w tym przypadku funduszy europejskich.