Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców

20.03.2020
Urzędowe

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia emidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska postanowiła wyjść na przeciw problemom, z jakimi mogą się w tym czasie zmagać przedsiębiorcy i wprowadzić dla nich różne formy wsparcia. Mając na względzie skutki gospodarcze wynikające  z obecnej sytuacji w kraju w obliczu pandemii koronawirusa Burmistrz Hrubieszowa jako zobowiązany do sprawowania urzędu wyłącznie dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta, niniejszym wprowadza program gospodarczy pod nazwą “Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców”.

Burmistrz w uzasadnionych i wykazanych faktycznie przypadkach na wniosek podatnika będzie korzystał z art. 67a §1 ordynacji podatkowej w zakresie:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia podatku na raty,

  • odroczenia lub rozłożenia na raty zaleglości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

PODATEK ROLNY

PODATEK LEŚNY

UMOWY NAJMU - odraczanie płatności w czasie, a w wyjątkowych sytuacjach zawieszenie płatności

 

Obecna sytuacja jest bardzo ciężka dla wszystkich przedsiębiorców. Nie tylko dla właścicieli sklepów, ale również dla branży turystycznej, lokali usługowych, gastronomii czy przewoźników.

 

Jako władze samorządowe nie pozostaniemy jednak bezczynni i w ramach naszych możliwości i kompetencji będziemy starali się wprowadzić ulgi i ułatwienia, by w jak największym stopniu pomóc przedsiębiorcom i chronić miejsca pracy w naszym Mieście.

W związku z zagrożeniem pandemicznym większość lokalnych przedsiębiorców postanowiła wstrzymać swoją działalność gospodarczą, generując w ten sposób straty finansowe, które zachwieją gospodarką danego przedsiębiorstwa, jednocześnie utrzymując zatrudnienie na dotychczasowym poziomie. Powyższe założenia mają na celu wsparcie takich osób.

Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie na wniosek. 

 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa

- Marta Majewska -