Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarcie Urzędu Miasta Hrubieszów

27.05.2020
Urzędowe

Informujemy, że od najbliższego poniedziałku (25 maja), Urząd Miasta Hrubieszów będzie ponownie otwarty dla interesantów. Urząd będzie czynny w dotychczasowych godzinach pracy, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego. Czynna będzie również kasa.

Wewnątrz budynku jednocześnie będzie się mogła znajdować ograniczona liczba osób. Z uwagi na warunki organizacyjne w tym samym czasie w jednym pokoju będzie mógł przebywać tylko jeden interesant (nie wliczając pracowników Urzędu). Pozostali interesanci będą oczekiwać na korytarzu z zachowaniem odpowiedniej odległości (zostały wyznaczone do tego specjalne miejsca).

Każda osoba wchodząca do budynku Urzędu będzie musiała mieć środki ochrony osobistej w postaci maseczek. Zalecamy również posiadanie jednorazowych rękawiczek. W korytarzu oraz pokojach rozstawione zostały urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk.

Liczymy na zrozumienie i mamy nadzieję, że wraz ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem w naszym kraju, już wkrótce Urząd Miasta Hrubieszów będzie w pełni dostępny dla naszych interesantów.