Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Omawianie współpracy instytucjonalnej

13.05.2020

W dniu 13 maja 2020 r. odbyło się spotkanie w formie wideokonferencji z udziałem Władz Miasta, Ekspertów Związku Miast Polskich, Wójta Gminy Hrubieszów, Wicestarosty Hrubieszowskiego oraz Dyrektorów poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego. Głównym celem spotkania było przedyskutowanie współpracy instytucjonalnej w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały propozycje mogące odwrócić negatywne zjawiska powstające na terenie miasta. Rozważono kwestie „technologicznej” współpracy instytucjonalnej, zawierającej takie elementy jak procesy inwestycyjne, udzielanie pomocy społecznej, promocję regionu, bieżące zarządzanie czy edukację. Przeprowadzono również rozmowę na temat organizacyjnej formy współpracy, między innymi dotyczącej stworzenia Centrum Usług Społecznych czy wspólnego punktu obsługi interesantów.
Omówiono znaczenie zintegrowanego produktu turystycznego, jakim jest Gotania w oparciu o zasoby powiatu i gmin, szkolnictwa zawodowego a także centrum kompetencji i doradztwa w zakresie wspierania sektora rolno-spożywczego, z funkcją rozwoju miasta jako ośrodka subregionalnego, zgodnie z zapisami nowej strategii rozwoju województwa lubelskiego do roku 2030.