Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta pożyczkowa ARP S.A.

15.06.2021
Biznes

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udziela pożyczek na sfinansowanie inwestycji i kapitału obrotowego, realizacje kontraktów, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację.

POŻYCZKI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedmiot finansowania:

 • realizacja projektów inwestycyjnych,
 • finansowanie niedoboru kapitału obrotowego,
 • finansowanie realizacji kontraktów.

Profil przedsiębiorcy:

 • mały lub średni przedsiębiorca,
 • przedsiebiorstwa produkcyjne, usługowe lub handlowe, z wyłączeniem rolnictwa i działalności deweloperskiej prowadzonej w oparciu o mieszkaniowe rachunki powiernicze,
 • przychody roczne - na poziomie co najmniej 4 mln PLN,
 • ostatni rok obrotowy zakończonby dodatnią EBITDA ( wynik operacyjny + amortyzacja),
 • pełna księgowość.

Warunki finansowania:

 • pożyczki udzielane sa w PLN,
 • w przypadku finansowania inwestycji wkład własny na poziomie min. 20%,
 • prowizja za udzielenie w wys. 0,2% płatna jednorazowo,
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1/3/6M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym opublikowanym na: https://www.arp.pl/usługi-finansowe/parametryzator

Minimalny poziom finansowania - 0,8 mln zł

Zabezpieczenia:

 • wartość zabezpieczenia na poziomie min. 120 % wartości wnioskowanego finansowania,
 • poręczenie Funduszu Poręczeniowego zrzeszonego w Krajowej Grupie Poręczeniowej,
 • zabezpieczenie rzeczowe (hipoteka/zastaw),
 • zabezpieczenie uzupełniające: poręczenie wg. Prawa cywilnego (dłużnik rzeczowy lub solidarny), weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe

 POŻYCZKI DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedmiot finansowania:

 • realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców, zasilenie w kapitał obrotowy, finansowanie kontraktów i zamówień.

Profil przedsiębiorcy:

 • duży przedsiębiorca,
 • przedsiebiorstwa produkcyjne, usługowe lub handlowe, z wyłączeniem rolnictwa i działalności deweloperskiej prowadzonej w oparciu o mieszkaniowe rachunki powiernicze.

Warunki finansowania:

 • pożyczki udzielane są w PLN,
 • kwota, okres finansowania, harmonogram spłaty, w tym okres karencji jest ustalany indywidualnie dla każdej pożyczki,
 • oprocentowanie: WIBOR 1/3/6M + marża ustalana w zależności od oceny ryzyka związanego z udzielanym finansowaniem oraz poziomu oferowanych zabezpieczeń,
 • możliwość współfinansowania z inną instytucją finansową/ bankiem ( finansowanie typu "club deal" lub konsorcjalne).

Zabezpieczenia:

 • na poziomie nie mniej niż 120 % wartości udzielanego finansowania,
 • zabezpieczenia rzeczowe (hipoteka/zastaw),
 • zabezpieczenie uzupełniające: poręczenie wg. Prawa cywilnego (dłużnik rzeczowy lub solidarny), weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe