Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Garnizon

25.03.2019

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA

GARNIZON

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Garnizon

Na podstawie § 13 pkt 1 i § 14 ust. 2 Statutu Osiedla Garnizon, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/225/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podziału jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz nadania statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1785)

zwołuję

na dzień 29 marca 2019 r. (piątek), na godz. 17:00

zebranie Mieszkańców Osiedla Garnizon.

 

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie, przy ul. Żeromskiego 29, 22-500 Hrubieszów.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  ZARZĄDU

/-/ Katarzyna Partyka