Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Śródmieście

08.05.2019

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA

ŚRÓDMIEŚCIE

 

z dnia  27 marca 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Śródmieście

Na podstawie § 23 Statutu Osiedla Śródmieście, stanowiącego załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1784)

zwołuję

na dzień  9  maja (czwartek), na godz. 17:30    

zebranie Mieszkańców Osiedla Śródmieście,
na którym ma być dokonany wybór Zarządu i Przewodniczącego Zarządu.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1) otwarcie Zebrania Mieszkańców;

2) przyjęcie porządku Zebrania Mieszkańców;

3) sprawozdanie Zarządu Osiedla z działalności w okresie mijającej kadencji;

4) wybór Komisji Skrutacyjnej;

5) wybór władz samorządu mieszkańców;

a) wybór Przewodniczącego Zarządu Nr 4 ;

b) wybór członków Zarządu osiedla;

6) dyskusja, wolne wnioski;

7) zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów, przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ Jan Szulakiewicz