Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Obowiązkowa ewidencja szamb

15.02.2019

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miasta Hrubieszów ul. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1, 22-500 Hrubieszów.

Druki zgłoszenia dostępne są:

  1. w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów ul. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1, 22-500 Hrubieszów,
  2. w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska ul. 3 Maja 15, 22-500 Hrubieszów,
  3. lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów : http://www.miasto.hrubieszow.pl/

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędu Miasta Hrubieszów ul. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1, 22-500 Hrubieszów lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@hrubieszow.pl

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta Hrubieszów będą kontrolować rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów są następujące podmioty:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie, ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów.
  2. P.W. Perfekt Tomasz Olszak, Nieledew 270, 22-554 Trzeszczany.
  3. TOI TOI Polska Sp. z o. o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa.
  4. WC SERWIS SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze.
  5. PPHU AXIM Miska Sylwester, ul. Hetmańska 2 c, 22-630 Tyszowce.

Druk zgłoszenia