Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu

14.01.2021

 

 Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2021 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do dokonania opłaty za zezwolenia.

Terminy zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły - poprzez kalendarzowe daty ich upływu. Przepisy te nie przewidują jakichkolwiek odstępstw w tym zakresie, a w szczególności wydłużenia wyznaczonych terminów związanych z sytuacją "przypadania" końca terminu w dzień wolny od pracy ( jakim jest sobota i niedziela ). 

UWAGA: 30 i 31 stycznia 2021 r. wypada w sobotę i niedzielę nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy.

Wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 89 1240 2829 1111 0000 4027 0241.

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2020 r. można złożyć w jeden z następujących sposobów:
1. za pośrednictwem poczty – można wysłać wypełniony i podpisany egzemplarz oświadczenia listem poleconym na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów
2. poprzez wrzucenie wypełnionego i podpisanego egzemplarza oświadczenia do urny (skrzynki nadawczej) na półpiętrze schodów wewnętrznych w budynku głównym przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 (wejście główne od ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”);
3. za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

W przypadku reprezentacji przez pełnomocnika należy pamiętać o dołączeniu do składanego oświadczenia pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.