Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowi członkowie Zarządu osiedla „Jagiellońskie”

06.12.2019
Urzędowe

 W dniu 5 grudnia br. odbyło się zebranie mieszkańców osiedla „Jagiellońskie” zwołane w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu.

Konieczność uzupełnienia składu Zarządu powstała wskutek odwołania dwóch jego członków podczas zebrania mieszkańców w dniu 17 października. 

W wyniku tajnego głosowania w skład Zarządu weszli: Pani Katarzyna Brzostowska i Pan Paweł Koza, którzy otrzymali po 20 głosów.

 Aktualnie Zarząd osiedla „Jagiellońskie” tworzą:

  • Wiesław Bańka - Przewodniczący
  • Paweł Koza - Zastępca Przewodniczącego
  • Katarzyna Brzostowska - Członek
  • Janina Kapkin - Członek
  • Agnieszka Kolenda – Członek.