Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowa nawierzchnia na ul. Leśmiana i Rondzie 100 – lecia Odzyskania Niepodległości

02.07.2019
Urzędowe

Dobiegł końca remont ul. Leśmiana – droga dojazdowa do ZOZ- u i ronda na ul. Basaja.

Nowa nawierzchnia na ul. Leśmiana została położona na odcinku 96 m. Stara nawierzchnia została najpierw frezowana i pokryta emulsją asfaltową. Następnie pokryto ją nową nawierzchnią o grubości 5 cm.

Koszt inwestycji wyniósł 30 095, 64 zł.

Rondo 100 – lecia Odzyskania Niepodległości również ma nową nawierzchnię. Podobnie jak w przypadku ul. Leśmiana, starą nawierzchnię frezowano (razem z wcięciami w ulice) i skropiono emulsją asfaltową. Następnie położono warstwę wyrównawczą i górną warstwę ścierną o grubości 4 cm na powierzchni. Studzienki kanalizacyjne zostały wyrównane pionowo.

Koszt tej inwestycji wyniósł 36 913, 53 zł.