Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowa forma płatności za pobyt dziecka w przedszkolu

20.02.2019

Informujemy, że od 1 marca 2019 r. we wszystkich miejskich przedszkolach opłaty za przedszkole mogą być dokonywane: 

  • w formie gotówkowej w przedszkolach (w określone dni u intendentki),
  • przelewem na podane przez przedszkola numery kont bankowych (do dnia 15-tego każdego miesiąca).

 Z uwagi na to, że opłata za przedszkole składa się z dwóch części - opłaty za dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową (tzw. stawka godzinowa) i opłaty za wyżywienie - płatności należy dokonywać na dwa odrębne konta bankowe w Banku Pekao SA, osobno za wyżywienie i za godziny.

Każde miejskie przedszkole posiada odrębne rachunki bankowe do przyjmowania wpłat za stawki godzinowe i za wyżywienie.

Konta do wpłat stawki godzinowej:

  • Przedszkole Nr 1 - 25 1240 2829 1111 0010 3703 9610
  • Przedszkole Nr 2 - 83 1240 2829 1111 0010 3704 1961
  • Przedszkole Nr 3 - 29 1240 2829 1111 0010 3704 1769
  • Przedszkole Nr 5 - 27 1240 2829 1111 0010 3704 3066

 Konta do wpłat za wyżywienie:

  • Przedszkole Nr 1 - 52 1240 2829 1111 0010 3704 9794
  • Przedszkola Nr 2 - 93 1240 2829 1111 0010 3705 0123
  • Przedszkole Nr 3 - 50 1240 2829 1111 0010 3705 1188
  • Przedszkole Nr 5 - 87 1240 2829 1111 0010 3705 0716

Przy dokonywaniu wpłat przelewem należy pamiętać o wpisaniu w tytule przelewu "godziny za miesiąc/rok" lub "wyżywienie za miesiąc/rok" oraz podać imię i nazwisko dziecka i grupę.

 Szczegółowe zasady wnoszenia opłat zawarte są w poniższej "Informacji dla rodziców o wpłatach na konto bankowe". Informacja dostępna jest również we wszystkich przedszkolach.