Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie hrubieszowskim

20.08.2019
Urzędowe

W związku ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej od 1 stycznia 2019 roku rozszerzeniu uległ katalog osób mogących skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego.

Więcej informacji: http://www.starostwo.hrubieszow.pl/page/1800/nieodplatna-pomoc-prawna-w-powiecie-hrubieszowskim.html