Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna pomoc prawna

04.06.2024
Pozostałe

Starosta Hrubieszowski zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) sporządza i aktualizuje „Listę Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa” dostępną dla mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego.

Listę publikuje się na stronie BIP Starostwa http://bip.starostwo.hrubieszow.pl/ oraz https://www.starostwo.hrubieszow.pl/ w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Ponadto w Liście ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz §5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu hrubieszowskiego. Aktualne i rzeczywiste dane zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

Harmonogram pracy punktów 2024

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA