Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja ul. Kościuszki, Kopernika i bocznych dróg ul. Grabowieckiej

08.08.2019
Pozostałe

Kolejne drogi miejskie zostały w ostatnim czasie zmodernizowane. Nowe nawierzchnie mają teraz ul. Kopernika, Kościuszki i boczne  drogi ul. Grabowieckiej.

 

Na ul. Kościuszki położono 210 m nawierzchni z betonu asfaltowego. Wcześniej stara nawierzchnia została  skropiona i frezowana. Wymieniono też  krawężniki. Koszt inwestycji wyniósł  43 005, 72 zł brutto.

W taki sam sposób została zmodernizowana ul Kopernika na odcinku 200 m. Wartość robót wyniosła 41 730, 21 brutto

 

Boczne drogi ul. Grabowieckiej wyremontowano  na odcinkach o łącznej długości 181 m. Wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego i położono nawierzchnię z betonu asfaltowego.  Wartość robót wyniosła  61 178,05 zł.